Γάμος

Ο γάμος είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου. Πρέπει να αποτυπώνεται μοναδικά. Και η μοναδικότητα αυτή είναι στις μικρές στιγμές, αυτές που δεν αντιλαμβάνονται πολλοί.

error: