Γιώργος & Δέσποινα

28 Νοεμβρίου, 2018
[fat_adv_gallery display_type=”full” image_size=”1000×1000″ data_source=”list_id” column=”2″ padding=”col-padding-5″ gallery_ids=”43096″]

Μέρος της φωτογράφισης γάμου του Γιώργου και της Δέσποινας στην Αθήνα.