Κωνσταντίνος & Κατερίνα

Κωνσταντίνος & Κατερίνα

Μέρος της φωτογράφισης γάμου του Κωνσταντίνου και της Κατερίνας στην Αθήνα.error: